Inkluzija kroz sport – INKLUZIVNI DŽUDO

Krajem decembra 2020. godine završen je projekat pod nazivom „Inkluzivni džudo-džudo za sve II“ koji je realizovan u saradnji Centra za socijalni rad Kovačica i udruženja Plavi anđeo iz Pančeva.  To je nastavak  projekta iz 2019. godine  kada su korisnici Dnevnog boravka za odrasle sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama prvi put susreli sa inkluzivnim džudoom i počeli da ga treniraju.  

Oba projekta su finansira  iz sredstava koja je odobrilo  Ministarsvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom. Zahvaljujući dobijenim sredstvima korisnici dnevnog boravka iz Kovačice dobili su komplet opremu za bavljenje džudom, finansiran je i rad trenera i njegov asistenta.

Projekat je uključio i izlete koji su za zadatak imali afirmaciju druženja među osobama sa posebnim potrebama, mladima sa invaliditetom, njihovo uključivanje u društvo kroz pozitivne aktivnosti, kroz sport i druženje, i to 2019. godine u Somboru, a 2020. godine u Novom Sadu. 

Podrška i kroz Džudo savez Vojvodine

Domaćin zajedničkog treninga održanog u Sali SPENS-a u Novom Sadu, bio je Džudo savez Vojvodine. Podrška Saveza najbolje svedoči o tome koliko je koristan pomenuti projekat, što nam daje motivaciju i energiju za još novih poduhvata, ciljeva i čitavoj misiji daje posebnu važnost i značaj.

Koliko je Inkluzivni džudo ostavio pozitivan uticaj na korisnike Dnevnog boravka najbolje govori psihosocijalni napredak, bolja asimilovanost u društvo, ali pre svega osmeh na njihovim licima, zadovoljstvo posle svakog održanog treninga, osećaj ponosa zbog onoga šta rade i osećaj da su jednaki sa ostalima koji nemaju teškoće koje korisnici Dnevog boravka herojski nose.

Ceneći sve pozitivne promene kod polaznika inkluzivnog džudoa  i dobrobit koju su korisnici ostvarili kroz bavljenje ovim sportom motiviše nas da i ubuduće nastavimo  sa ovom aktivnošću ali da ostvarimo i još više od ovoga. Naš trudi bi bio nagrađen mogućnošću odlaska na sportske pripreme i takmičenja, što bi ujedno bila i prilika da pokažemo svoj napredak, trud i predanost. 

Potpuna podrška za ostvarivanje prava za Rome Oslonac u svemu – koordinator za romska pitanja

U toku je realizacija projekta Koordinator za romska pitanja, koji je započet septembra 2020. godine i finansira se iz sredstava Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.

Koordinator za romska pitanja je osoba koja ima neposredan kontakt sa licima romske nacionalnosti, obilazi njihove porodice na terenu i tako ima potpuni uvid u njihove potrebe, te shodno tome ih upoznaje sa njihovim pravima i pruža im pomoć u njihovom ostvarivanju.

Kroz projektne aktivnosti predviđeno je da se pripadnicima romske nacionalne zajednice pruži podrška da prevaziđu prepreke u vezi sa pristupom i razumevanjem pravima koja ih se tiču. 

Osim toga, Romi u svakom trenutku imaju osobu kojoj mogu da se obrate za pomoć, savet, sugestiju i da budu sigurni da  im je adekvatno odgovoreno s obzirom na to da je koordinator najbolje upoznat sa njihovim problemima i situacijom u kojoj se nalaze. 

Angažovanjem koordinatora za romska pitanja stvorili su se bolji uslovi za socijalnu uključenost Roma u našoj lokalnoj zajednici, a time su se i uslovi za pun pristup u ostvarivanju njihovih prava iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prava na rad, što predstavlja preduslov za uvažavanje i ostalih garantovanih ljudskih prava licima romske nacionalnosti.

Projekat traje šest meseci i nakon njegovog završetka ćemo imati sačinjenu bazu podataka o Romima i Romkinjama, koji nisu u sistemu, na teritoriji naše opštine, ali podatke o njihovim potrebama koji će nam poslužiti kao osnov za novi projekat u kojem bismo mogli da planiramo nove aktivnosti sagledavanjem realnih potreba naših sugrađana romske nacionalnosti.

Decenija humanosti i solidarnosti za decu opštine Kovačica

Paketći koji zagreju dečja srca

Paketići iz Slovačke za decu opštine Kovačica uprkos pandemiji svetskih razmera ipak doputovali i ove godine do naših mališana. 

U zajednički projekat Centra za socijalni rad Kovačica i  sveštenika  Evangelističke  crkve Jozefa Havrile iz mesta Podlužani u Slovačkoj, koji traje već čitavu dekadu, uključeno je više od 25 učesnika  iz Slovačke. Pored crkvenih zajednica, u projektu humanost i solidarnosti učestvuju i osnovne i srednje škole, privatni preduzetnici, pojedinci, dakle, svi ljudi dobre volje, pripremaju božićne paketiće za decu bez roditeljskog staranja, decu iz materijalno ugroženih porodica i decu sa smetnjama u razvoju iz opštine Kovačica.

Svaki paketić brižljivo pripremljen prema uzrastu, polu i interesovanjima

I u 2020. godini u kojoj se ceo svet borio sa pandemijom izazvanom virusom Corona, deca iz naše opštine nisu ostala bez svog božićnog paketića. Ove godine, za razliku od svih prethodnih, naši donatori  iz Slovačke nisu mogli da nam donesu paketiće u Kovačicu, ali su ih pripremili i predali direktorki Centra koja je otišla u Slovačku da ih preuzme uz podršku lokalne samouprave i pomoć transportnog preduzeća SAGOT iz Zrenjanina. Ukupno 530 paketića u vrednosti 17.000 eura, brižljivo spremljeni uz puno ljubavi, prema polu, uzrastu i interesovanjima svakog deteta ponaosob uručeni su deci uoči božićnih i novogodišnjih praznika uz pomoć članova mesnih zajednica i volontera. 

Deca bez roditeljskog staranja, zbog epidemiološke situacije u našoj opštini, ovog puta nisu mogla da se okupe i da prisustvuju programu koji su obično za njih pripremali učenici osnovnih škola uz pomoć svojih nastavnika, već su samo mlađa deca do 10 godina, u prostorijama Dnevnog boravka dočekala Deda Mraza koji im je podelio poklone.

U ime dece za koju su bili pripremljeni ovi paketići, želimo da se još jednom zahvalimo svima koji su se uključili u ovaj projekat i koji su na bilo koji način doprineli tome da mališani iz osetljivih društvenih grupa imaju prilike da i u ovoj godini punoj izazova i teškoća dobiju svoj božićni paketić, koji im je sigurno ulepšao praznike.

Republicki zavod Republicki zavod Republicki zavod