ODRŽAN SKUP SUPERVIZORA

U prostorijama Dnevnog boravka pri Centru za socijalni rad Kovačica, dana 06.06.2022. godine  održan je skup supervizora južnog Banata iz Centara za socijalni rad Kovačica, Opovo, Pančevo, Kovin, Alibunar, Plandište, Bela Crkva, Vršac i Zrenjanin.

Temu za okrugli sto pod nazivom „Supervizijski proces u postupku povratka dece iz hraniteljske u biološku porodicu“ je pripremila supervizor u Centru za socijalni rad Kovačica Radoslava Erski.

Nakon održanog skupa donet je zaključak grupe da se još uvek nedovoljan broj dece vraća u biološke porodice iz kojih su izmeštena i primećeno je odsustvo intenzivne i kontinuirane podrške biološkoj porodici. Izneti su predlozi za unapređenje ove oblasti rada u CSR i izazovima sa kojima se suočavaju voditelji slučaja kao i supervizori kada se radi sa decom izmeštenom iz svoje porodice kao i sa njihovim primarnim porodicama.

Republicki zavod Republicki zavod Republicki zavod