„Obuka za pružanje usluge pomoć u kući deci, odraslima i starima sa smetnjama u funkcionisanju“

U prostorijama Dnevnog boravka pri Centru za socijalni rad Kovačica, dana 08.06.2021. godine,  saradnici na uslugama u zajednici (gerontodomaćice) i stručni radnici koji pružaju uslugu Pomoć u kući i Dnevni boravak su prisustvovali  obuci za pružanje usluge pomoć u kući deci, odraslima i starima sa smetnjama u funkcionisanju u organizaciji Centra za socijalni rad „Kovačica“ i humanitarne organicazije „Dečje srce“ iz Beograda.

Vrsni  stručnjaci i predavači, Goran Rojević i Sašenka Mirković su tokom dvodnevnog  seminara ojačali već postojeće kompetencije naših gerontodomaćica, pružili im nova znanja i podstakli razvoj veština i vrednosti koje će im pomoći da ubuduće još uspešnije zadovoljavaju potrebe korisnika.

Utisci  učesnika nakon održane obuke su bili pozitivni sa željom da se i ubuduće organizuju slične obuke jer su visok nivo praktičnog i teorijskog znanja osnova uspešnog profesionalnog rada čime se doprinosi kvalitetu usluga koje se pružaju korisnicima.

Republicki zavod Republicki zavod Republicki zavod