Građani Opštine Kovačica, koji su stariji od 65 godina mogu da dobiju Novčanu socijalnu pomoć za vreme Vanrednog stanja tako što će ovlastiti lice koje će podići njihovu pomoć

Šta treba da urade:

  • Pozovu svoj Kontak centar u mestu odakle ste
  • Kontakt centru saopšte podatke o licu koje će podići socijalnu pomoć
  • Štab prosleđuje Centru podatke o ovlašćenom licu
  • Centar sačinjava ovlašćenje za podizanje pomoći
  • Kontak centar iz Vašeg mesta dobija ovlašćenje i donosi ga korisniku.

 

Za korisnike tuđe nege i pomoći važi mogućnost da im Centar izda saopštenje po istom principu.

I geronto domaćice, uz obezbeđene mere preventive, nastavljaju da pružaju pomoć korisnicima. Direktorka je pozvala sve starije meštane kojima je pomoć geronto domaćice potrebna da se jave na kontakt telefone kovačičkog Centra za socijalni rad.

Jednokratne novčane pomoći će biti isplaćivane po Mesnim zajednicama (za sugrađane mlađe od 65) a starijim sugrađanima biće doneta na kućnu adresu.

Za sve informacije kontaktirajte svoje Kontakt centre ili Centar za socijalni rad Kovačica na telefone:  013 / 661 – 119, 013 / 661 – 041 ili na mejl kovacica.csr@minrzs.gov.rs


OBAVEŠTENJE


za građane opštine i korisnike Centra za socijalni rad „Kovačica“ Kovačica
U skladu sa zdravstvenim preporukama, a radi sprečavanja širenja virusa COVID – 19, imajući u vidu efikasniju zaštitu svih građana i korisnika u Centru za socijalni rad, mole se svi građani, posebno korisnici da bez preke potrebe, izbegavaju dolazak u prostorije Centra za socijalni rad ili da to svedu na minimum, a radi ostvarivanja prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite. Kako bi se u novonastalim okolnostima vezanim za trenutnu epidemiolosku situaciju svim građanima pružila blago vremena i kvalitetna socijalna i porodično pravna zaštita iz delokruga rada ove ustanove, građani svoje zahteve po raznim osnovama mogu podnositi Centru za socijalni rad na telefone : 013/661-119; 661-041 i 660-119 i elektronskim putem kovacica.csr@minrzs.gov.rs
nakon čega će u toku postupka ukoliko se za to ukaže potreba biti pisanim putem pozivani da dođu u Centar. Upravna akta po zahtevima stranaka u vidu rešenja, potvrda, uverenja i sl. podnosiocima zahteva biće dostavljena putem pošte na kućnu adresu.

Republicki zavod Republicki zavod Republicki zavod