Inkluzija kroz sport – INKLUZIVNI DŽUDO

Krajem decembra 2020. godine završen je projekat pod nazivom „Inkluzivni džudo-džudo za sve II“ koji je realizovan u saradnji Centra za socijalni rad Kovačica i udruženja Plavi anđeo iz Pančeva.  To je nastavak  projekta iz 2019. godine  kada su korisnici Dnevnog boravka za odrasle sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama prvi put susreli sa inkluzivnim džudoom i počeli da ga treniraju.  

Oba projekta su finansira  iz sredstava koja je odobrilo  Ministarsvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno, Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom. Zahvaljujući dobijenim sredstvima korisnici dnevnog boravka iz Kovačice dobili su komplet opremu za bavljenje džudom, finansiran je i rad trenera i njegov asistenta.

Projekat je uključio i izlete koji su za zadatak imali afirmaciju druženja među osobama sa posebnim potrebama, mladima sa invaliditetom, njihovo uključivanje u društvo kroz pozitivne aktivnosti, kroz sport i druženje, i to 2019. godine u Somboru, a 2020. godine u Novom Sadu. 

Podrška i kroz Džudo savez Vojvodine

Domaćin zajedničkog treninga održanog u Sali SPENS-a u Novom Sadu, bio je Džudo savez Vojvodine. Podrška Saveza najbolje svedoči o tome koliko je koristan pomenuti projekat, što nam daje motivaciju i energiju za još novih poduhvata, ciljeva i čitavoj misiji daje posebnu važnost i značaj.

Koliko je Inkluzivni džudo ostavio pozitivan uticaj na korisnike Dnevnog boravka najbolje govori psihosocijalni napredak, bolja asimilovanost u društvo, ali pre svega osmeh na njihovim licima, zadovoljstvo posle svakog održanog treninga, osećaj ponosa zbog onoga šta rade i osećaj da su jednaki sa ostalima koji nemaju teškoće koje korisnici Dnevog boravka herojski nose.

Ceneći sve pozitivne promene kod polaznika inkluzivnog džudoa  i dobrobit koju su korisnici ostvarili kroz bavljenje ovim sportom motiviše nas da i ubuduće nastavimo  sa ovom aktivnošću ali da ostvarimo i još više od ovoga. Naš trudi bi bio nagrađen mogućnošću odlaska na sportske pripreme i takmičenja, što bi ujedno bila i prilika da pokažemo svoj napredak, trud i predanost. 

Republicki zavod Republicki zavod Republicki zavod