Dnevni boravak – inkluzivni džudo

Dana, 05. juna ove godine, u prostorijama Dnevnog boravka za odrasle sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama, predsednik opštine Kovačica Milan Garašević, rukovodilac službe za društvene delatnosti Tanja Bubeskov i direktorka Centra za socijalni rad Kovačica Dušanka Petrak su uručili  sportsku opremu i kimona korisnicima Dnevnog boravka koja su nabavjena u okviru projekta “Inkluzivni džudo-džudo za sve“ finansiranog od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Prilikom posete ministra Zorana Đorđevića našoj Opštini i Dnevnom boravku, planirano je da resorno ministarstvo podrži dobar rad i rezultate putem projektnog finansiranja, te je za navedeni projekat odobreno 729.634  dinara.

Dobijena sredstva su planirana za nabavku sportske opreme i kimona, finansiranje treninga do kraja godine kao i za troškove odlaska korisnika Dnevnog boravka u Sombor.

Prilikom uručivanja sporstke opreme, predsednik opštine Milan Garašević je istakao da smo pokazali da predan rad sa decom sa smetnjama u razvoju ima dobre rezultate kada je reč o njihovoj inkluziji, odnosno, uključivanju u funkcionisanje naše zajednice. Imali su nastupe, učestvovali su u kulturnim dešavanjima, a sada smo uspeli da ih uključimo u sport. Veoma je značajno i bitno da ih uključimo u sve aspekte života da deca sa posebnim potrebama imaju život identičan i normalan kao sva ostala deca.Trajanje projekta planirano je do kraja godine, ipak, ako se ova programska aktivnost pokaže kao korisna, opština Kovačica nastaviće da finansira ovu aktivnost kao programsku u daljem periodu.

Redovnim treniranjem polaznici inkluzivnog džudoa osim što su zdraviji postaju samostalniji i stiču samopouzdanje a druženjem sa drugim polaznicima se socijalizuju i dobijaju osećaj pripadnosti kao i jednakosti sa ostalim sportistima. Deca koja nemaju smetnje, razvijaju empatiju prema drugarima koji vežbaju sa njima a društvena sredina se senzibiliše za osobe sa invaliditetom i smetnjama u razvoju.

Benefite od inkluzivnog džudoa imaju deca sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom jer se podiže kvalitet njihovog života a time dobija i njihova porodica kao i lokalna sredina i drušvo u celini.

Republicki zavod Republicki zavod Republicki zavod