У просторијама „Дневног боравка за лица са инвалидитетом“ Ковачица одржане су две дводневне акредитоване обуке: „Превенција синдрома сагоревања код професионалаца у социјалној заштити“ (13. и 14.09.2017.) и „Стратегија суочавања са стресом“ (18. и 19.09.2017.).

Циљ обука је био унапређење стручних капацитета лица запослених у Центру за социјални рад Ковачица и Дневном боравку за лица са инвалидитетом Ковачица. У свакодневном раду са лицима са инвалидитетом стручна лица се сусрећу са многим тешкоћама која се тичу поштовања људских права људи са инвалидитетом, као и проналажење адекватног начина за превазилажење њиховог специфичног здравственог и менталног стања.

Током обука презентоване су активне стратегије суочавања са стресом у датим ситуацијама уз смањење негативног учинка и практиковани су механизми и психолошки аспекти/утицаји на стање свести и понашања људи који раде са лицима са инвалидитетом.

Овa активност се споводе у склопу пројекта „Побољшање услуга социјалне заштите за особе са инвалидитетом у Ковачици“.

Да подсетимо, општина Ковачица користи грант за реализацију пројекта у оквиру програма “Подршка социјалној инклузији најугроженијих група, укључујући Роме, кроз увођење разноврсних социјалних услуга у заједници“ који спроводи Делегација европске уније у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Пројекат се реализује у периоду од 21.12.2015. до 20.12.2017. године. Вредност пројекта је 173.321,73 евра, од чега Европска унија финансира 90%, а Општина Ковачица доприноси са 10% вредности пројекта.

Општина Ковачица на овај начин помаже и промовише инклузију најугроженијих група, уз сензибилисање локалне заједнице за разумевање, прихватање, вредновање и стварање једнаких шанси за све грађане који живе на територији Ковачице.

Sajt je realizovan uz pomoć Evropske unije. Sadržaj i stavovi izneti na sajtu su stavovi autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Evropske unije

Republicki zavod Republicki zavod Republicki zavod