Sombor 2019

  1. oktobra korisnici Dnevnog boravka za odrasle sa fizičkim invaliditetom i intelektualnim teškoćama, su posetili Sombor i uzvratili posetu korisnicima Dnevnog boravka iz Sombora. Povod posete je zajednički trening inkluzivnog džudoa korisnika Dnevnog boravka iz Sombora i Kovačice, razmena iskustava a naravno i uzajamno druženje.Korisnici Dnevnog boravka iz Kovačice su imali priliku da pokažu šta su sve naučili i koliko su napredovali u yudou a njihovi drugari su bili tu da ih podrže, rezultat zajedničkog treninga je bio radost i osmeh na licu.

Nakon treninga korisnici su se prošetali Somborom a zatim su nastavili druženje u prostorijama Dnevnog boravka u Somboru gde su planirani dalji susreti i zajednički izleti.

Zajednički trening i izlet u Sombor je planiran u okviru projekta  “Inkluzivni džudo-džudo za sve“ finansiranog od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja.

 

Republicki zavod Republicki zavod Republicki zavod