Protokol o saradnji sa Opštinskom bibliotekom u Kovačici

U okviru projekta „Poboljšanje usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u Kovačici“ koji realizuje Opština Kovačica u saradnji sa Centrom za socijalni rad Kovačica,

u utorak 07.02.2017. u prostorijama „Dnevnog boravka“ potpisan je Protokol o saradnji sa Opštinskom bibliotekom u Kovačici

Dogovorena je saradnja u oblasti uključivanja u zajednicu kroz inkluzivno druženje i kreativne radionice.

Da podsetimo, opština Kovačica koristi grant za realizaciju projekta u okviru programa “Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz uvođenje raznovrsnih socijalnih usluga u zajednici“ koji sprovodi Delegacija evropske unije u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Projekat se realizuje u periodu od 21.12.2015. do 20.12.2017. godine. Vrednost projekta je 173.321,73 evra, od čega Evropska unija finansira 90%, a Opština Kovačica doprinosi sa 10% vrednosti projekta.

Opština Kovačica na ovaj način pomaže i promoviše inkluziju najugroženijih grupa, uz senzibilisanje lokalne zajednice za razumevanje, prihvatanje, vrednovanje i stvaranje jednakih šansi za sve građane koji žive na teritoriji Kovačice.

Sajt je realizovan uz pomoć Evropske unije. Sadržaj i stavovi izneti na sajtu su stavovi autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Evropske unij

Republicki zavod Republicki zavod Republicki zavod