Počinje sa radom Dnevni boravak

U okviru projekta „Poboljšanje usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u Kovačici“ koji realizuje Opština Kovačica u saradnji sa Centrom za socijalni rad Kovačica,

u sredu 01.02.2017. počinje sa radom “Dnevni boravak” za mlade sa invaliditetom u opštini Kovačica.

Usluga će se pružati u objektu Zvonarev dom, Čaplovičeva 16.

U ponedeljak 23.01.2017. godine u renoviranim prostorijama „Dnevnog boravka“ održan je roditeljski sastanak na kom su potpisani ugovori sa roditeljima/starateljima korisnika usluge socijalne zaštite. Na sastanku je predstavljen plan rada Dnevnog boravka za mlade sa invaliditetom u opštini Kovačica i stručna lica koja će pružati uslugu.

U okviru usluge “Dnevni boravak” pružaće se struktuirane aktivnosti kojima se omogućavaju samostalnost, razvoj i održavanje socijalnih, kognitivnih i fizičkih funkcija korisnika. Svrha je da se kroz naučeno omogući korisnicima da svoje potrebe zadovolje u sredini u kojoj žive, u svom prirodnom okruženju. Rad u Dnevnom boravku sprovodiće se i kreirati individualno zavisno od individualnih potreba lica sa invaliditetom.

Sajt je realizovan uz pomoć Evropske unije. Sadržaj i stavovi izneti na sajtu su stavovi autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Evropske unije

Republicki zavod Republicki zavod Republicki zavod