Poboljšanje usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u Kovačici

U okviru projekta „Poboljšanje usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u Kovačici“ koji realizuje Opština Kovačica u saradnji sa Centrom za socijalni rad Kovačica,

u ponedeljak 23.01.2017. održaće se roditeljski sastanak za roditelje/ staratelje korisnika usluge socijalne zaštite “Dnevni boravak” za mlade sa invaliditetom u opštini Kovačica.

Na sastanku će roditelji/staratelji biti upoznati sa planom aktivnosti i stručnim radnicima koji će raditi sa korisnicima tokom implementacije usluge socijalne zaštite Dnevni boravak.

Usluga će se pružati renoviranom objektu Zvonarev dom, Čaplovičeva 16.

Da podsetimo, Opština Kovačica koristi grant za realizaciju projekta u okviru programa “Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz uvođenje raznovrsnih socijalnih usluga u zajednici“ koji sprovodi Delegacija evropske unije u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Projekat se realizuje u periodu od 21.12.2015. do 20.12.2017. godine. Vrednost projekta je 173.321,73 evra, od čega Evropska unija finansira 90%, a Opština Kovačica doprinosi sa 10% vrednosti projekta.

Sajt je realizovan uz pomoć Evropske unije. Sadržaj i stavovi izneti na sajtu su stavovi autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Evropske unije

Republicki zavod Republicki zavod Republicki zavod